AJANSIM

Şirket Politikası

Ajansım

Tanıtım Promosyon Tasarım Reklam Organizasyon San ve Tic. Ltd. Şti.
Team Member

Ajansım'ın şirket politikası, faaliyetlerini yüksek etik değerler ve azami müşteri memnuniyeti  ile sürdürmektir. Aynı zamanda Ajansım; iş yapılan bölgelerin lokal kurallarına, yasalarına ve etik değerlerine uygun ve saygılı şekilde hareket eder. Bu politika, Ajansım’ ın tüm çalışanları için mevki, görev ve sorumluluk alanlarına bakılmaksızın geçerlidir.
Müşterimize Karşı Sorumluluklarımız 
images/kare.gif Ajansım’ın şirket sorumluluğu, ‘Müşterilerinin beklentilerini belirlemek ve müşteri memnuniyetini sağlamak’ tır.
images/kare.gif Ajansım müşteri ilişkilerinde, çalışanlarının tüm sorumluluğunu kurumsal olarak taşımaktadır.
images/kare.gif Tüm şirket faaliyetleri, doğrudan müşteri ile ilgili olmasa bile, müşteri memnuniyetine yöneliktir.
images/kare.gif Her bir çalışan, müşteri memnuniyetini geliştirmekle sorumludur ve Şirket, çalışanlarına bu amaç doğrultusunda gerekli tüm desteği verir.
images/kare.gif Ajansım daha verimli ve etkin çalışabilmek için iş süreçlerini periyodik olarak düzenler ve günceller.
Sosyal Sorumluluklarımız 
Ajansım yasa ve düzenlemelere saygının ötesinde, insan haklarına saygı duymayı, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı, düşünce, fikir ve ifade özgürlüğüne sahip çıkmayı taahhüt eder.
Ajansım, çalışanlarına yada işbirliği yaptığı kimselere karşı ayrımcılık sayılabilecek herhangi bir davranışta bulunmaz. Sosyal sorumluluk anlayışı, tedarikçilerini ve yüklenicilerini aynı prensipleri uygulamak üzere birlikte hareket etmeye davet eder.
Ajansım, ayrıca yürütmüş ve yürütüyor olduğu tüm projelerinde çevreye ve gelecek neslin çevremiz üzerindeki haklarına saygılı bir şekilde çalışır, ilgili kadrosunuda bu doğrultuda eğitir.

bilgi@ajansim.com.tr
+90 (224)  256 00 55

Daha Fazlası İçin...